pure-beauty.cz PUREBEAUTY.CZ
Obrazy | Paintings Realizace | Realizations Ilustrace | Illustrations Odkazy | Links Profil a aktuality | About PB & news Kontakt | Contact
> Obrazy | Paintings > 1 | 2
> cyklus | theme > Madona| Madonna, (2020–2021), 14 prací | works
> cyklus | theme > Doma| At home, (2020–2021), 5 prací | works
> cyklus | theme > O abstrakci II (MHD| About abstraction II (Public transport), (2019–2021), 8 prací | works
> cyklus | theme > Mapa pomíjivého světa| Map of ephemeral world, (2018–2019), 27 prací | works
> cyklus | theme > O podvojnosti | About duality, (2016–2018), 18 prací | works
> cyklus | theme > O abstrakci(?) | About abstraction(?), (2015–2016), 22 prací | works
> cyklus | theme > Sebepojetí-sebeironie | Self-concept-self-irony, (2016), 6 prací | works
> cyklus | theme > MHD | Public transport, (2016), 9 prací | works
> cyklus | theme > Charisma davu | Charisma of a crowd, (2015–2016), 17 prací | works
> cyklus | theme > O poezii | About poetry, (2014–2016), 32 prací | works
> cyklus | theme > Úklid |Cleanup, (2014), 8 prací | works
> cyklus | theme > O barvě | About color, (2014–2015), 29 prací | works
> cyklus | theme > O čase | About time, (2014–2015), 19 prací | works
> cyklus | theme > Hudba | Music, (2014–2015), 9 prací | works
> cyklus | theme > O prostoru | About space, (2013–2014), 18 prací | works
> cyklus | theme > O stínech | About shadows, (2013–2014), 18 prací | works
> cyklus | theme > O světle | About light, (2013), 27 prací | works
> cyklus | theme > O klasicismu | About classicism, (2013), 12 prací | works
> cyklus | theme > O kýči | About kitsch, (2012), 16 prací | works